Hơn 3,7 tấn chà bông gà không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở Đà Nẵng

Hơn 3,7 tấn chà bông gà không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở Đà Nẵng

Liên tiếp phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Liên tiếp phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tạm giữ 3,7 tấn khô gà không rõ nguồn gốc

Tạm giữ 3,7 tấn khô gà không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Phát hiện hơn 3,5 tấn khô gà không có hóa đơn xuất xứ

Đà Nẵng: Phát hiện hơn 3,5 tấn khô gà không có hóa đơn xuất xứ

Đà Nẵng: Phát hiện hơn 3,5 tấn khô gà không có hóa đơn xuất xứ

Đà Nẵng: Phát hiện hơn 3,5 tấn khô gà không có hóa đơn xuất xứ

Phát hiện gần 4.000kg chà bông gà không rõ nguồn gốc tại Đà Nẵng

Phát hiện gần 4.000kg chà bông gà không rõ nguồn gốc tại Đà Nẵng

Bắt quả tang cơ sở chế biến chè bẩn ở Đà Nẵng

Bắt quả tang cơ sở chế biến chè bẩn ở Đà Nẵng