Kiên quyết đấu tranh với tội phạm đòi nợ thuê, hoạt động theo kiểu 'xã hội đen'

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm đòi nợ thuê, hoạt động theo kiểu 'xã hội đen'

Đà Nẵng công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Đà Nẵng công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chỉ định Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy CATP Đà Nẵng

Chỉ định Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy CATP Đà Nẵng

Không được để người dân bất an!

Không được để người dân bất an!

Cán bộ chiến sĩ phải gần gũi, lịch sự, ân cần với người dân

Cán bộ chiến sĩ phải gần gũi, lịch sự, ân cần với người dân

Tín dụng đen đang 'nở rộ' trên địa bàn 'Thành phố 4 an': Giải pháp nào ngăn chặn?

Tín dụng đen đang 'nở rộ' trên địa bàn 'Thành phố 4 an': Giải pháp nào ngăn chặn?

Công an TP Đà Nẵng đẩy mạnh tấn công tội phạm cho vay nặng lãi

Công an TP Đà Nẵng đẩy mạnh tấn công tội phạm cho vay nặng lãi

Nhiều đối tượng phía Bắc vào Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Nhiều đối tượng phía Bắc vào Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Công an TP Đà Nẵng đang theo dõi hơn 300 đối tượng cho vay nặng lãi

Công an TP Đà Nẵng đang theo dõi hơn 300 đối tượng cho vay nặng lãi

Tập trung đấu tranh mạnh với hoạt động cho vay lãi nặng

Tập trung đấu tranh mạnh với hoạt động cho vay lãi nặng

Họp bất thường, HĐND Đà Nẵng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: PGĐ Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

Họp bất thường, HĐND Đà Nẵng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: PGĐ Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

Đà Nẵng 'sửa sai' việc điều động Bí thư quận Cẩm Lệ làm Giám đốc Sở TN-MT

Đà Nẵng 'sửa sai' việc điều động Bí thư quận Cẩm Lệ làm Giám đốc Sở TN-MT

Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc CATP Đà Nẵng

Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc CATP Đà Nẵng

Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc CATP Đà Nẵng

Công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc CATP Đà Nẵng

Khen thưởng các tập thể, cá nhân CATP có thành tích xuất sắc

Khen thưởng các tập thể, cá nhân CATP có thành tích xuất sắc

Bộ Công an điều lãnh đạo cục làm Giám đốc Công an Đà Nẵng

Bộ Công an điều lãnh đạo cục làm Giám đốc Công an Đà Nẵng

Công an TP. Đà Nẵng có giám đốc mới

Công an TP. Đà Nẵng có giám đốc mới

Chân dung Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng

Chân dung Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng

Nhân sự mới tại nhiều đơn vị

Thành phố Đà Nẵng bất ngờ có Giám đốc công an mới

Thành phố Đà Nẵng bất ngờ có Giám đốc công an mới

Bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng có giám đốc mới

Công an TP Đà Nẵng có giám đốc mới

Chân dung tân Giám đốc Công an Đà Nẵng Vũ Xuân Viên

Chân dung tân Giám đốc Công an Đà Nẵng Vũ Xuân Viên

Đà Nẵng có giám đốc công an mới

Đà Nẵng có giám đốc công an mới

Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

Tướng Vũ Xuân Viên được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Tướng Vũ Xuân Viên được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên được bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên được bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Bổ nhiệm Cục trưởng làm Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Bổ nhiệm Cục trưởng làm Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên giữ chức Giám đốc Công an Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên giữ chức Giám đốc Công an Đà Nẵng