Công an Hà Nội sáng tạo, đạt hiệu quả cao trên nhiều mặt công tác

Công an Hà Nội sáng tạo, đạt hiệu quả cao trên nhiều mặt công tác

Bước khởi đầu 'vỡ' vấn đề về đấu tranh tội phạm trên không gian mạng

Bước khởi đầu 'vỡ' vấn đề về đấu tranh tội phạm trên không gian mạng

Tăng cường kiểm tra công tác PCCC nhằm phòng ngừa, đưa ra giải pháp và xử lý nghiêm vi phạm

Tăng cường kiểm tra công tác PCCC nhằm phòng ngừa, đưa ra giải pháp và xử lý nghiêm vi phạm

Giám đốc Công an Hà Nội: Tìm nguyên nhân, khắc phục hạn chế để đảm bảo an toàn cháy nổ

Giám đốc Công an Hà Nội: Tìm nguyên nhân, khắc phục hạn chế để đảm bảo an toàn cháy nổ

Công an thành phố Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng

Công an thành phố Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao

Sử dụng tối đa chức năng Trung tâm thông tin chỉ huy phục vụ cho công tác điều tra, phá án

Chủ động đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ và xu thế công nghệ cao

Tiếp tục giải quyết những tồn tại, hạn chế trong phòng cháy, chữa cháy

168 tác giả với 1.246 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh về Công an Thủ đô