Việt Nam trang bị súng Mỹ cho thiết giáp M113?

Việt Nam trang bị súng Mỹ cho thiết giáp M113?

Tăng Mỹ Abrams gầm thét với hỏa lực yểm trợ của Shilka và Grad Nga

Tăng Mỹ Abrams gầm thét với hỏa lực yểm trợ của Shilka và Grad Nga

Xe thiết giáp M-113 từ Việt Nam được robot hóa thành cỗ máy chiến đấu

Xe thiết giáp M-113 từ Việt Nam được robot hóa thành cỗ máy chiến đấu

Cối tự hành Việt Nam chế tạo mạnh ngang với phiên bản của Mỹ

Cối tự hành Việt Nam chế tạo mạnh ngang với phiên bản của Mỹ

Ly kỳ chuyện lính Mỹ vừa trộm xe thiết giáp M577 để dạo chơi trên phố

Ly kỳ chuyện lính Mỹ vừa trộm xe thiết giáp M577 để dạo chơi trên phố

Bên trong căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Phan Thiết trong CTVN

Bên trong căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Phan Thiết trong CTVN

Trận đánh cuối cùng giải phóng Vũng Tàu

Thắc mắc về trợ cấp đặc thù quân sự trước khi nghỉ hưu