Chung tay xây dựng Châu Đốc văn minh, sạch đẹp

Chung tay xây dựng Châu Đốc văn minh, sạch đẹp

Là thành phố du lịch trọng điểm của tỉnh, Châu Đốc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị...