Thanh Hóa: Kho chứa vải sợi bốc cháy trong đêm

Thanh Hóa: Kho chứa vải sợi bốc cháy trong đêm

Cháy xưởng bông vải, sợi 360 m2, thiệt hại hàng tỷ đồng

Cháy xưởng bông vải, sợi 360 m2, thiệt hại hàng tỷ đồng

Thanh Hóa: Xưởng bông vải sợi bất ngờ bốc cháy trong đêm

Thanh Hóa: Xưởng bông vải sợi bất ngờ bốc cháy trong đêm

Hàng tỷ đồng bị đốt cháy vì một cuộc "ghé thăm"

Hàng tỷ đồng bị đốt cháy vì một cuộc "ghé thăm"

Cháy lớn ở Thanh Hoá, xưởng vải thành tro

Cháy lớn ở Thanh Hoá, xưởng vải thành tro

Kho bông vải sợi ở Thanh Hoá cháy dữ dội trong đêm

Kho bông vải sợi ở Thanh Hoá cháy dữ dội trong đêm

Xưởng bông vải, sợi 360 m2 cháy rụi trong đêm

Xưởng bông vải, sợi 360 m2 cháy rụi trong đêm

Cháy lớn thiêu rụi kho bông sợi

Cháy lớn thiêu rụi kho bông sợi

Kho bông vải bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng

Kho bông vải bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng

Nửa đêm, kho bông vải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Nửa đêm, kho bông vải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Thanh Hóa: 'Bà hỏa' thiêu rụi kho hàng bông vải, sợi

Thanh Hóa: 'Bà hỏa' thiêu rụi kho hàng bông vải, sợi

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng bông sợi ở Thanh Hóa

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng bông sợi ở Thanh Hóa

'Bà hỏa' thiêu rụi xưởng bông vải thiệt hại hàng tỉ đồng

'Bà hỏa' thiêu rụi xưởng bông vải thiệt hại hàng tỉ đồng

Hơn 4 giờ nỗ lực dập lửa tại kho bông sợi trong đêm

Hơn 4 giờ nỗ lực dập lửa tại kho bông sợi trong đêm

Cháy kho hàng bông vải, sợi ở Thanh Hóa

Cháy kho hàng bông vải, sợi ở Thanh Hóa