Đáp án câu đố 'xoắn não' điền hình đúng vào ô vuông

Đáp án câu đố 'xoắn não' điền hình đúng vào ô vuông

Đố bạn tìm ra quy luật và điền hình còn thiếu vào ô vuông này

Đố bạn tìm ra quy luật và điền hình còn thiếu vào ô vuông này

Đáp án câu đố tìm điều ẩn giấu sau bức tranh kẻ sọc rối mắt

Đáp án câu đố tìm điều ẩn giấu sau bức tranh kẻ sọc rối mắt

Bạn có thể nhìn thấy điều ẩn giấu trong bức tranh này?

Bạn có thể nhìn thấy điều ẩn giấu trong bức tranh này?

Đố bạn di chuyển hai que diêm để tạo thành số có giá trị lớn nhất

Đố bạn di chuyển hai que diêm để tạo thành số có giá trị lớn nhất

Đố bạn di chuyển một que diêm để có thêm phép tính đúng

Đố bạn di chuyển một que diêm để có thêm phép tính đúng

Đố bạn tìm ra các con vật ẩn giấu trong bức tranh này

Đố bạn tìm ra các con vật ẩn giấu trong bức tranh này

Đố bạn vẽ 4 đường thẳng đi qua 9 điểm chỉ bằng một nét bút

Đố bạn vẽ 4 đường thẳng đi qua 9 điểm chỉ bằng một nét bút

Hội gái ế sắp 30 tuổi và tâm sự 'cười ra nước mắt' khi Tết đến

Hội gái ế sắp 30 tuổi và tâm sự 'cười ra nước mắt' khi Tết đến