Đoàn tàu treo 'tạo cảm giác cưỡi rồng' mở cửa trở lại ở Đức

Đoàn tàu treo 'tạo cảm giác cưỡi rồng' mở cửa trở lại ở Đức

Đoàn tàu điện treo Schwebebahn ở thành phố Wuppertal, phía tây nước Đức mở cửa trở lại trong tiếng hò reo...