Công nghệ hybrid của Yamaha - phổ thông, hiệu quả chưa cao

Công nghệ hybrid của Yamaha - phổ thông, hiệu quả chưa cao

Yamaha Grande hỗ trợ động cơ hybrid nhưng mô-tơ điện có công suất nhỏ, chỉ hỗ trợ hạn chế trong khoảng 3...