Trẻ em ở đâu trong điện ảnh Việt?

Trẻ em ở đâu trong điện ảnh Việt?

Như mọi mùa hè khác, mùa hè 2019 dần khép lại mà trẻ em Việt không sao tìm được một phim truyện Việt dành...