'Monta trong dải ngân hà kỳ cục' phát trên YouTube

'Monta trong dải ngân hà kỳ cục' phát trên YouTube

Mở lối cho phim hoạt hình

Mở lối cho phim hoạt hình

Phim hoạt hình Việt dò dẫm 'đầu ra': Chú khỉ Monta và cái thiếu của hoạt hình Việt

Phim hoạt hình Việt dò dẫm 'đầu ra': Chú khỉ Monta và cái thiếu của hoạt hình Việt

Hoạt hình Việt sẽ khởi sắc?

Hoạt hình Việt sẽ khởi sắc?

Phim hoạt hình của VinTaTa: Qua Pixar là... Monta?

Phim hoạt hình của VinTaTa: Qua Pixar là... Monta?

Bước đi mới của hoạt hình Việt Nam

Bước đi mới của hoạt hình Việt Nam

Những hy vọng cho phim hoạt hình Việt

Những hy vọng cho phim hoạt hình Việt

Phim hoạt hình Việt khởi sắc?

Phim hoạt hình Việt khởi sắc?

'Monta trong dải ngân hà kỳ cục' - Phim hoạt hình của 4 bạn trẻ Việt Nam và biên kịch Spider-Man từ Marvel

'Monta trong dải ngân hà kỳ cục' - Phim hoạt hình của 4 bạn trẻ Việt Nam và biên kịch Spider-Man từ Marvel

Kịch bản hoạt hình Việt giành giải thưởng 1 tỷ đồng

Kịch bản hoạt hình Việt giành giải thưởng 1 tỷ đồng