Cơ hội trải nghiệm 'Bữa tối Nguyên thủ'

Cơ hội trải nghiệm 'Bữa tối Nguyên thủ'

Tại Tuần lễ ẩm thực Metropole Culinary Stars 2019, diễn ra từ ngày 6 – 13/10, tại Hà Nội, thực khách sẽ có...