Những nhân vật phản diện ấn tượng nhất màn ảnh 2019

Những nhân vật phản diện ấn tượng nhất màn ảnh 2019

Joker, ma hề Pennywise hay những bản sao trong 'Us' là loạt nhân vật phản diện gây ấn tượng màn ảnh năm qua.