Di sản Việt Nam nổi bật trong chiến dịch mới của Louis Vuitton

Di sản Việt Nam nổi bật trong chiến dịch mới của Louis Vuitton

Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai), Tràng An (Ninh Bình) và Hội An (Quảng Nam) đã được lấy làm bối cảnh...

Quảng bá du lịch gắn với sản phẩm, thương hiệu quốc tế

Louis Vuitton chọn thắng cảnh Việt Nam làm bối cảnh cho chiến dịch quảng bá sản phẩm

Louis Vuitton chọn thắng cảnh Việt Nam làm bối cảnh cho chiến dịch quảng bá sản phẩm

Những địa danh nào của Việt Nam lọt vào mắt xanh của Louis Vuitton

Những địa danh nào của Việt Nam lọt vào mắt xanh của Louis Vuitton

Quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Việt Nam hấp dẫn hơn qua hình ảnh quảng cáo thời trang cao cấp

Hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton chọn Việt Nam làm bối cảnh quảng bá sản phẩm mới

Hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton chọn Việt Nam làm bối cảnh quảng bá sản phẩm mới

Tổng cục Du lịch thông tin về hãng Louis Vuitton sử dụng hình ảnh Việt Nam

Tổng cục Du lịch thông tin về hãng Louis Vuitton sử dụng hình ảnh Việt Nam

Đẩy mạnh quảng bá Việt Nam qua các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Đẩy mạnh quảng bá Việt Nam qua các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp trong quảng cáo của Louis Vuitton

Hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp trong quảng cáo của Louis Vuitton