Cách để cứu lấy lá phổi bị tổn hại bởi thuốc lá

Cách để cứu lấy lá phổi bị tổn hại bởi thuốc lá

Cách tốt nhất để tự cứu là bạn cần ngừng hút thuốc ngay. Nếu chưa thể bỏ ngay được thì hãy làm cách sau để...