Có gì ở tách trà trị giá 14,6 triệu đồng

Có gì ở tách trà trị giá 14,6 triệu đồng

Một tách trà có thể khiến toàn bộ lương tháng của bạn 'đi tong'. Cùng xem cốc trà này có gì đặc biệt?