Trên tay Samsung Galaxy A01, giá 2,79 triệu đồng tại Việt Nam

Trên tay Samsung Galaxy A01, giá 2,79 triệu đồng tại Việt Nam

Samsung Galaxy A01 vừa được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá 2,79 triệu đồng. Máy được trang...