Cái ác, một chủ đề lớn của điện ảnh

Cái ác, một chủ đề lớn của điện ảnh

Dò thấu cái ác không hẳn là một sứ mệnh nhưng chắc chắn là phép thử nghệ thuật vào hàng khó khăn nhất đối...