Jason Statham đột ngột bỏ ngang dự án mới

Jason Statham đột ngột bỏ ngang dự án mới

Tài tử 'Người vận chuyển' rút tên khỏi dự án hài - hành động 'The Man from Toronto' chỉ vài tuần trước ngày...