Vụ suất ăn có giòi ở trường Quốc tế Việt Úc: Sự cố mang tính chất mùa vụ?

Vụ suất ăn có giòi ở trường Quốc tế Việt Úc: Sự cố mang tính chất mùa vụ?

Vụ thức ăn có giòi ở Trường Quốc tế Việt Úc do rủi ro kiểm soát rau củ trong thời điểm giao mùa

Vụ thức ăn có giòi ở Trường Quốc tế Việt Úc do rủi ro kiểm soát rau củ trong thời điểm giao mùa

Phụ huynh trường Quốc tế Việt – Úc: Chi nửa tỷ mỗi năm, nhận lại vẫn là … dòi (!!)

Phụ huynh trường Quốc tế Việt – Úc: Chi nửa tỷ mỗi năm, nhận lại vẫn là … dòi (!!)

Vụ suất ăn trưa ở trường quốc tế có giòi: Thanh tra đột xuất cơ sở

Vụ suất ăn trưa ở trường quốc tế có giòi: Thanh tra đột xuất cơ sở

Kiểm tra đột xuất sau vụ bữa cơm trường Quốc tế Việt Úc có dòi

Kiểm tra đột xuất sau vụ bữa cơm trường Quốc tế Việt Úc có dòi

Làm rõ vụ suất ăn của học sinh Trường Quốc tế Việt Úc có giòi

Làm rõ vụ suất ăn của học sinh Trường Quốc tế Việt Úc có giòi

Thanh tra đột xuất bếp ăn của trường quốc tế cung cấp suất cơm có giòi

Thanh tra đột xuất bếp ăn của trường quốc tế cung cấp suất cơm có giòi

Phát hiện giòi trong bữa ăn của học sinh trường quốc tế?

Phát hiện giòi trong bữa ăn của học sinh trường quốc tế?

TP.HCM: Thanh tra đột xuất bếp ăn trường học

TP.HCM: Thanh tra đột xuất bếp ăn trường học

Vụ suất cơm trường Quốc tế Việt Úc có giòi: kiểm tra đột xuất

Vụ suất cơm trường Quốc tế Việt Úc có giòi: kiểm tra đột xuất

TP. Hồ Chí Minh: Bữa ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có giòi

TP. Hồ Chí Minh: Bữa ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có giòi

Bữa trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có dòi bò ra từ cà chua sống

Bữa trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có dòi bò ra từ cà chua sống

Phụ huynh tố có giòi trong suất ăn của học sinh, trường quốc tế nói 'sự cố mang tính mùa vụ'

Phụ huynh tố có giòi trong suất ăn của học sinh, trường quốc tế nói 'sự cố mang tính mùa vụ'

Phụ huynh phản ánh cơm trưa của con có giòi, trường quốc tế Việt - Úc nói gì?

Phụ huynh phản ánh cơm trưa của con có giòi, trường quốc tế Việt - Úc nói gì?

Trường Quốc tế Việt Úc: Suất ăn học sinh có dòi, phụ huynh hoang mang

Trường Quốc tế Việt Úc: Suất ăn học sinh có dòi, phụ huynh hoang mang

Trường quốc tế Việt Úc thừa nhận có giòi trong một suất ăn trưa

Trường quốc tế Việt Úc thừa nhận có giòi trong một suất ăn trưa

Suất ăn của học sinh có giòi, Trường dân lập quốc tế Việt Úc nói gì?

Suất ăn của học sinh có giòi, Trường dân lập quốc tế Việt Úc nói gì?

Phụ huynh tố bữa ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có giòi

Phụ huynh tố bữa ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có giòi

Bữa trưa của học sinh trường quốc tế ở TP.HCM có giòi

Bữa trưa của học sinh trường quốc tế ở TP.HCM có giòi

Suất ăn của trường quốc tế Việt Úc có giòi, phụ huynh yêu cầu làm rõ

Suất ăn của trường quốc tế Việt Úc có giòi, phụ huynh yêu cầu làm rõ

TPHCM: Động thái mới của Trường Quốc tế Việt Úc sau sự cố cà chua có giòi

TPHCM: Động thái mới của Trường Quốc tế Việt Úc sau sự cố cà chua có giòi

Bữa trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có dòi

Bữa trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc có dòi

Phát hiện giòi bò lúc nhúc trong suất ăn trưa ở trường quốc tế TP.HCM

Phát hiện giòi bò lúc nhúc trong suất ăn trưa ở trường quốc tế TP.HCM

Bữa ăn trưa của Trường Việt Úc ở Sài Gòn có giòi bò lúc nhúc

Bữa ăn trưa của Trường Việt Úc ở Sài Gòn có giòi bò lúc nhúc