Thanh sắt rơi từ khách sạn 21 tầng đang xây khiến người dân hoảng sợ

Thanh sắt rơi từ khách sạn 21 tầng đang xây khiến người dân hoảng sợ

Thanh sắt rơi từ tầng 20, hàng chục người tháo chạy

Thanh sắt rơi từ tầng 20, hàng chục người tháo chạy

Thanh sắt rơi từ công trình khách sạn 21 tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Thanh sắt rơi từ công trình khách sạn 21 tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Thanh sắt 1m rơi từ công trình 21 tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Thanh sắt 1m rơi từ công trình 21 tầng, người dân hoảng hốt tháo chạy

Rơi từ tầng 12, một công nhân tử vong

Rơi từ tầng 12 xuống đất, nam công nhân tử vong thương tâm

Rơi từ tầng 12 xuống đất, nam công nhân tử vong thương tâm

Đà Nẵng: Hãi hùng công nhân rơi từ tầng 12 tử vong

Đà Nẵng: Hãi hùng công nhân rơi từ tầng 12 tử vong

Rơi từ tầng 12 của thang máy đang thi công, thanh niên tử vong

Rơi từ tầng 12 của thang máy đang thi công, thanh niên tử vong

Rơi từ tầng 12, nam thanh niên ở Đà Nẵng chết tại chỗ

Rơi từ tầng 12, nam thanh niên ở Đà Nẵng chết tại chỗ

Một công nhân tử vong vì rơi từ tòa nhà đang xây ở Đà Nẵng

Một công nhân tử vong vì rơi từ tòa nhà đang xây ở Đà Nẵng

Một công nhân rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong

Một công nhân rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong

Rơi từ thang máy tầng 12 đang thi công, nam công nhân tử vong

Rơi từ thang máy tầng 12 đang thi công, nam công nhân tử vong

Ngã từ tầng 12, một nam công nhân tử vong

Ngã từ tầng 12, một nam công nhân tử vong

Đà Nẵng: Một công nhân rơi từ tầng 12 xuống đất tại công trình khách sạn

Đà Nẵng: Một công nhân rơi từ tầng 12 xuống đất tại công trình khách sạn

Đà Nẵng: Rơi xuống đất từ tầng 12 công trình đang thi công, nam công nhân tử vong

Đà Nẵng: Rơi xuống đất từ tầng 12 công trình đang thi công, nam công nhân tử vong