Khát bên công trình cấp nước tiền tỷ

Khát bên công trình cấp nước tiền tỷ

Sở Y tế Sơn La xem nhẹ công tác phòng, chống tham nhũng?

Sở Y tế Sơn La xem nhẹ công tác phòng, chống tham nhũng?

Sơn La phát hiện sai phạm hơn 21,1 tỷ đồng

Sơn La phát hiện sai phạm hơn 21,1 tỷ đồng

Sơn La: Thanh tra chính sách miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất

Sơn La: Thanh tra chính sách miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất

Bản tin 20H: Venezuela công bố bằng chứng vụ ám sát hụt Tổng thống

Bản tin 20H: Venezuela công bố bằng chứng vụ ám sát hụt Tổng thống

Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 13,5 tỷ đồng

Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 13,5 tỷ đồng

Lùm xùm quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ

Lùm xùm quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ

Sơn La: Nhiều sai phạm tại Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị

Sơn La: Nhiều sai phạm tại Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị

Ban Quản lý DA di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Nhiều sai sót trong quản lý xây dựng

Ban Quản lý DA di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Nhiều sai sót trong quản lý xây dựng

Sơn La: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Sở Công thương

Sơn La: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Sở Công thương

Kiến nghị thu hồi 220 triệu đồng chi sai trong lĩnh vực giáo dục

Kiến nghị thu hồi 220 triệu đồng chi sai trong lĩnh vực giáo dục

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD