Kiến nghị thu hồi 220 triệu đồng chi sai trong lĩnh vực giáo dục

Kiến nghị thu hồi 220 triệu đồng chi sai trong lĩnh vực giáo dục

Sông Mã- Sơn La: Sai phạm tiền tỷ trong xây dựng cơ bản

Sông Mã- Sơn La: Sai phạm tiền tỷ trong xây dựng cơ bản

Kết quả thư bạn đọc

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD

Sơn La: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vi phạm TTXD

Nguyên Chủ tịch UBND Mộc Châu có vô can?

Nguyên Chủ tịch UBND Mộc Châu có vô can?

Những tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm?

Những tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm?