Kiến nghị xử lý gần 50 tỷ đồng

Kiến nghị xử lý gần 50 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Giả chữ ký, 'ăn' cả tiền chính sách của người đã chết

Quảng Ngãi: Giả chữ ký, 'ăn' cả tiền chính sách của người đã chết

Nhiều cán bộ 'ăn' tiền chính sách

Nhiều cán bộ 'ăn' tiền chính sách

Quảng Ngãi: Trục lợi tiền chính sách, 4 cán bộ nhận 24 năm tù

Quảng Ngãi: Trục lợi tiền chính sách, 4 cán bộ nhận 24 năm tù

Cán bộ giả mạo chữ ký, 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết

Cán bộ giả mạo chữ ký, 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết

Ký thay người chết, cán bộ 'ăn' tiền chính sách hàng trăm triệu

Ký thay người chết, cán bộ 'ăn' tiền chính sách hàng trăm triệu

UBND tỉnh Quảng Ngãi hủy Quyết định công nhận việc 'cấp nhầm' đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi hủy Quyết định công nhận việc 'cấp nhầm' đất