Kiến nghị xử lý hàng loạt sai phạm của 20 doanh nghiệp

Kiến nghị xử lý hàng loạt sai phạm của 20 doanh nghiệp

Vụ gây rối công cộng làm tắc QL1 nhiều giờ ở Quảng Ngãi: Khởi tố 9 người

Vụ gây rối công cộng làm tắc QL1 nhiều giờ ở Quảng Ngãi: Khởi tố 9 người

Vụ dân vây nhà máy rác ở Quảng Ngãi: Thanh tra nhà máy rác Đức Phổ

Vụ dân vây nhà máy rác ở Quảng Ngãi: Thanh tra nhà máy rác Đức Phổ

Vụ dân chặn đường nhà máy rác, tấn công cảnh sát: Thanh tra dự án

Vụ dân chặn đường nhà máy rác, tấn công cảnh sát: Thanh tra dự án

Quảng Ngãi: Thanh tra Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Thanh tra Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ

Thanh tra nhà máy xử lý rác bị người dân Sa Huỳnh phản đối

Thanh tra nhà máy xử lý rác bị người dân Sa Huỳnh phản đối

Yêu cầu chủ tịch huyện tự báo cáo thông tin liên quan đến 1 doanh nghiệp

Yêu cầu chủ tịch huyện tự báo cáo thông tin liên quan đến 1 doanh nghiệp

Kiến nghị xử lý gần 50 tỷ đồng

Kiến nghị xử lý gần 50 tỷ đồng

Cán bộ 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết: Sao họ nhẫn tâm đến thế?

Cán bộ 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết: Sao họ nhẫn tâm đến thế?

Quảng Ngãi: Giả chữ ký, 'ăn' cả tiền chính sách của người đã chết

Quảng Ngãi: Giả chữ ký, 'ăn' cả tiền chính sách của người đã chết

Nhiều cán bộ 'ăn' tiền chính sách

Nhiều cán bộ 'ăn' tiền chính sách

Quảng Ngãi: Trục lợi tiền chính sách, 4 cán bộ nhận 24 năm tù

Quảng Ngãi: Trục lợi tiền chính sách, 4 cán bộ nhận 24 năm tù

Ký thay người chết, cán bộ 'ăn' tiền chính sách hàng trăm triệu

Ký thay người chết, cán bộ 'ăn' tiền chính sách hàng trăm triệu

Cán bộ giả mạo chữ ký, 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết

Cán bộ giả mạo chữ ký, 'ăn chặn' tiền chính sách của người chết