Hòa Bình: Nhiều đơn vị sai sót trong công tác phòng, chống tham nhũng

Hòa Bình: Nhiều đơn vị sai sót trong công tác phòng, chống tham nhũng

Yên Thủy - Hòa Bình: Hàng loạt tồn tại, khuyết điểm trong quản lý, điều hành

Hòa Bình: Nhiều sai phạm trong đấu thầu mua bán thuốc, vật tư y tế

Hòa Bình: Nhiều sai phạm trong đấu thầu mua bán thuốc, vật tư y tế

Nhiều sai phạm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Nhiều sai phạm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình: Cần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

Hòa Bình: Cần chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

Sở Y tế Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân thiếu trách nhiệm

Sở Y tế Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân thiếu trách nhiệm

Khu Công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình: Sử dụng đất sai mục đích, thiếu hiệu quả

Khu Công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình: Sử dụng đất sai mục đích, thiếu hiệu quả

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại thành phố Hòa Bình

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại thành phố Hòa Bình

Sai sót trong xây dựng nông thôn mới

Sai sót trong xây dựng nông thôn mới

'Lộ' nhiều sai phạm tại dự án đường lâm nghiệp kết hợp công vụ, đường ranh cản lửa

'Lộ' nhiều sai phạm tại dự án đường lâm nghiệp kết hợp công vụ, đường ranh cản lửa

Thông tin từ đường dây nóng

Lương Sơn, Hòa Bình: Hàng loạt dự án sử dụng đất dính sai phạm

Lương Sơn, Hòa Bình: Hàng loạt dự án sử dụng đất dính sai phạm

Hòa Bình: Phát hiện sai phạm hơn 80 tỷ đồng

Hòa Bình: Phát hiện sai phạm hơn 80 tỷ đồng

Hòa Bình quyết tâm giải quyết dứt điểm 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài

Hòa Bình quyết tâm giải quyết dứt điểm 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài

Nhiều sai phạm trong xây dựng tại Hòa Bình

Nhiều sai phạm trong xây dựng tại Hòa Bình

Xây dựng, kinh doanh trái phép trên đất rừng nhận khoán

Xây dựng, kinh doanh trái phép trên đất rừng nhận khoán

Cụm Thi đua số V Thanh tra Chính phủ: Giải Cầu lông 2017 thành công tốt đẹp

Cụm Thi đua số V Thanh tra Chính phủ: Giải Cầu lông 2017 thành công tốt đẹp