Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Chiều 4/1, tại trụ sở cơ quan, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND đã tổ chức...
Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra VKSND tối cao

VKSND tối cao công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

VKSND tối cao công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Thực hiện chuẩn mực đạo đức đảng viên: 'Gương mẫu - Bản lĩnh - Liêm chính - Nhân văn'

Thực hiện chuẩn mực đạo đức đảng viên: 'Gương mẫu - Bản lĩnh - Liêm chính - Nhân văn'

Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Thanh tra phải là tai mắt của trên, là bạn của dưới

Thanh tra phải là tai mắt của trên, là bạn của dưới

Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị hướng dẫn phần mềm thanh tra và tập huấn nghiệp vụ thanh tra

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị hướng dẫn phần mềm thanh tra và tập huấn nghiệp vụ thanh tra

Nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum bị đề nghị kỷ luật

Nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum bị đề nghị kỷ luật

Viện trưởng Lê Minh Trí: Bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng năng lực, sở trường

Viện trưởng Lê Minh Trí: Bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng năng lực, sở trường

Triển khai 7 nhóm công tác phòng ngừa, 3 nhóm công tác phát hiện và xử lý tham nhũng

Triển khai 7 nhóm công tác phòng ngừa, 3 nhóm công tác phát hiện và xử lý tham nhũng