Mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu hủy thầu

Mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỷ đồng: Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu hủy thầu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản về việc chỉ đạo xử lý các kiến nghị của Thanh tra...
Mua máy xét nghiệm COVID-19 7,23 tỷ đồng: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu hủy thầu

Mua máy xét nghiệm COVID-19 7,23 tỷ đồng: Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu hủy thầu

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ việc

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ việc

Quảng Nam: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 Giám đốc Sở trong vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỷ đồng

Quảng Nam: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 Giám đốc Sở trong vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỷ đồng

Thanh tra Quảng Nam đề nghị hủy gói thầu mua máy xét nghiệm Covid-19

Thanh tra Quảng Nam đề nghị hủy gói thầu mua máy xét nghiệm Covid-19

Mua máy xét nghiệm Quảng Nam: Kiến nghị hủy thầu, kiểm điểm

Mua máy xét nghiệm Quảng Nam: Kiến nghị hủy thầu, kiểm điểm

Đề nghị hủy gói thầu mua máy xét nghiệm 7,2 tỷ ở Quảng Nam

Đề nghị hủy gói thầu mua máy xét nghiệm 7,2 tỷ ở Quảng Nam

Mua máy xét nghiệm COVID-19 7,2 tỉ đồng: Đề nghị kiểm điểm 2 Giám đốc sở

Mua máy xét nghiệm COVID-19 7,2 tỉ đồng: Đề nghị kiểm điểm 2 Giám đốc sở

Hàng loạt đơn vị ở Quảng Nam làm thất thoát 120 tỷ từ sai phạm đất đai

Hàng loạt đơn vị ở Quảng Nam làm thất thoát 120 tỷ từ sai phạm đất đai

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Sau vụ sai phạm BQL Chu Lai: Em trai Chủ tịch Quảng Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng

Sau vụ sai phạm BQL Chu Lai: Em trai Chủ tịch Quảng Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng

Quá choáng với sai phạm liên tiếp tại các dự án của Bách Đạt An ở Quảng Nam

Quá choáng với sai phạm liên tiếp tại các dự án của Bách Đạt An ở Quảng Nam