Tuổi trẻ Quân đội đạt kết quả toàn diện trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Tuổi trẻ Quân đội đạt kết quả toàn diện trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Xây ý thức thượng tôn pháp luật

Xây ý thức thượng tôn pháp luật

Đề xuất nhiều sáng kiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Đề xuất nhiều sáng kiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội

Nhân lên tinh thần thượng tôn pháp luật

Nhân lên tinh thần thượng tôn pháp luật

Hơn 420 nghìn bài thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở

Hơn 420 nghìn bài thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở

Ngày 1-11, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Ngày 1-11, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Hơn 532.000 bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm 2018

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2018

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2018

Tổ chức nhiều chương trình tri ân đầy ý nghĩa

Tổ chức nhiều chương trình tri ân đầy ý nghĩa

Bắt đầu hành trình tri ân ở Quảng Trị

Bắt đầu hành trình tri ân ở Quảng Trị

Tặng 'nhà 100 đồng' cho nạn nhân chất độc da cam

Tặng 'nhà 100 đồng' cho nạn nhân chất độc da cam

Sôi nổi nhiều hoạt động Hội quân, Hành trình 'Những dấu ấn vinh quang'

Sôi nổi nhiều hoạt động Hội quân, Hành trình 'Những dấu ấn vinh quang'

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội