Hơn 420 nghìn bài thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở

Hơn 420 nghìn bài thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở

Ngày 1-11, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Ngày 1-11, trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Thêm kiến thức, giàu hành trang

Xung kích bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Xung kích bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Hơn 532.000 bài dự thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm 2018

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn trong Quân đội

Bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn trong Quân đội

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2018

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2018

Tổng tư lệnh Putin phục hồi chức Chính ủy quân đội Nga

Tổng tư lệnh Putin phục hồi chức Chính ủy quân đội Nga

Tổ chức nhiều chương trình tri ân đầy ý nghĩa

Tổ chức nhiều chương trình tri ân đầy ý nghĩa

Sâu nặng nghĩa tình tri ân

Sâu nặng nghĩa tình tri ân

Bắt đầu hành trình tri ân ở Quảng Trị

Bắt đầu hành trình tri ân ở Quảng Trị

Tặng 'nhà 100 đồng' cho nạn nhân chất độc da cam

Tặng 'nhà 100 đồng' cho nạn nhân chất độc da cam

Sôi nổi nhiều hoạt động Hội quân, Hành trình 'Những dấu ấn vinh quang'

Sôi nổi nhiều hoạt động Hội quân, Hành trình 'Những dấu ấn vinh quang'

Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội