Nga càn quét, quân đội Syria sắp tung đòn chia cắt Đông Ghouta

Nga càn quét, quân đội Syria sắp tung đòn chia cắt Đông Ghouta

Nhóm thánh chiến tử thủ Đông Ghouta đầu hàng vẫn cầm giữ hàng ngàn tù binh làm lá chắn sống

Nhóm thánh chiến tử thủ Đông Ghouta đầu hàng vẫn cầm giữ hàng ngàn tù binh làm lá chắn sống

Bước tiến then chốt trong chiến dịch Đông Ghouta

Bước tiến then chốt trong chiến dịch Đông Ghouta

Quân tinh nhuệ Syria sắp kết liễu nhóm thánh chiến cố thủ tại sào huyệt Đông Ghouta

Quân tinh nhuệ Syria sắp kết liễu nhóm thánh chiến cố thủ tại sào huyệt Đông Ghouta

Quân đội Syria đè bẹp thánh chiến tử thủ cứ địa Kafr Batna, 80% Đông Ghouta được giải phóng

Quân đội Syria đè bẹp thánh chiến tử thủ cứ địa Kafr Batna, 80% Đông Ghouta được giải phóng

Nga không kích dồn dập, hậu vụ máy bay rơi làm 39 người chết

Nga không kích dồn dập, hậu vụ máy bay rơi làm 39 người chết

'Hổ Syria' tiên phong đoạt một nửa sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta

'Hổ Syria' tiên phong đoạt một nửa sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta

Nga tung đòn hiểm giúp Syria chiếm nửa Đông Ghouta

Nga tung đòn hiểm giúp Syria chiếm nửa Đông Ghouta

Nga dồn dập ra đòn hủy diệt khủng bố tại Đông Ghouta

Nga dồn dập ra đòn hủy diệt khủng bố tại Đông Ghouta

'Hổ Syria' chủ công đè bẹp phiến quân, ra đòn chia cắt Đông Ghouta

'Hổ Syria' chủ công đè bẹp phiến quân, ra đòn chia cắt Đông Ghouta

Nga càn quét, quân đội Syria sắp tung đòn chia cắt Đông Ghouta

Nga càn quét, quân đội Syria sắp tung đòn chia cắt Đông Ghouta