Phát hiện 46 đơn vị vi phạm sau thanh tra công vụ

Phát hiện 46 đơn vị vi phạm sau thanh tra công vụ

UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh giá bán nước sạch

UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh giá bán nước sạch

Đảm bảo hài hòa lợi ích về đất ở cho người dân tái định cư

Đảm bảo hài hòa lợi ích về đất ở cho người dân tái định cư

Quỳnh Lưu: Trên 98% đơn thư về thu hồi đất, bồi thường GPMB được giải quyết

Quỳnh Lưu: Trên 98% đơn thư về thu hồi đất, bồi thường GPMB được giải quyết

Sớm di dời 158 hộ bị ảnh hưởng môi trường do Nhà máy xi măng Sông Lam

Sớm di dời 158 hộ bị ảnh hưởng môi trường do Nhà máy xi măng Sông Lam

Cần có chính sách quan tâm hậu thu hồi đất để triển khai dự án

Cần có chính sách quan tâm hậu thu hồi đất để triển khai dự án

Yên Thành tập trung giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công

Yên Thành tập trung giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công