Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nam Đàn

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nam Đàn

Nghệ An - Vĩnh Long trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nghệ An - Vĩnh Long trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về tôn giáo ngay tại cơ sở

Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về tôn giáo ngay tại cơ sở

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải đáp thắc mắc của cử tri huyện Nam Đàn

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải đáp thắc mắc của cử tri huyện Nam Đàn

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân