Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về tôn giáo ngay tại cơ sở

Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về tôn giáo ngay tại cơ sở

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải đáp thắc mắc của cử tri huyện Nam Đàn

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải đáp thắc mắc của cử tri huyện Nam Đàn

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo huyện Anh Sơn

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo huyện Anh Sơn

Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII vào cuộc sống

Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII vào cuộc sống

Trao bằng tốt nghiệp Lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung khóa 2015-2017

Trao bằng tốt nghiệp Lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung khóa 2015-2017

Cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

2 tập đoàn của Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Nghệ An

2 tập đoàn của Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Nghệ An