'Nam nữ thần không tuổi' Lâm Chí Dĩnh - Ông Hồng hội ngộ

'Nam nữ thần không tuổi' Lâm Chí Dĩnh - Ông Hồng hội ngộ

Ông Hồng có dịp gặp gỡ Lâm Chí Dĩnh trong một sự kiện. Nữ diễn viên 50 tuổi trẻ trung khi chụp ảnh cùng ông...