THACO hướng đến tập đoàn đa ngành

THACO hướng đến tập đoàn đa ngành

Sau năm 2018: Sẽ có một Thaco mới, lạ và khác biệt!

Sau năm 2018: Sẽ có một Thaco mới, lạ và khác biệt!

THACO đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng

THACO đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng

THACO dự kiến bán hơn 116.800 ô tô năm nay

THACO dự kiến bán hơn 116.800 ô tô năm nay

THACO và chiến lược sau năm 2018

THACO và chiến lược sau năm 2018

Năm 2018, Trường Hải đặt mục tiêu bán 116.872 xe, lợi nhuận hợp nhất 7.075 tỷ đồng

Năm 2018, Trường Hải đặt mục tiêu bán 116.872 xe, lợi nhuận hợp nhất 7.075 tỷ đồng

THACO đầu tư năm 2018 là 4.600 tỉ đồng

THACO đầu tư năm 2018 là 4.600 tỉ đồng

Thaco Trường Hải bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Thaco Trường Hải bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đặt kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ trong năm 2018

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đặt kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ trong năm 2018