Nước sông Mekong thấp bất thường, lộ cả di tích Đức Phật

Nước sông Mekong thấp bất thường, lộ cả di tích Đức Phật

Mực nước trên sông Mekong hôm nay ghi nhận chỉ đạt khoảng 1,90 mét đông bắc Thái Lan, mức thấp nhất trong...
Cuộc sống ở nơi gần như chưa có Covid-19

Cuộc sống ở nơi gần như chưa có Covid-19

Tin tức thế giới 2/12: Nhật Bản mua một hòn đảo phục vụ Mỹ diễn tập quân sự

Tin tức thế giới 2/12: Nhật Bản mua một hòn đảo phục vụ Mỹ diễn tập quân sự

Nước sông Mekong đột nhiên đổi sang màu lạ

Nước sông Mekong đột nhiên đổi sang màu lạ

Người dân Thái Lan lo lắng vì nước sông Mekong chuyển màu lạ

Người dân Thái Lan lo lắng vì nước sông Mekong chuyển màu lạ

Nước sông Mekong đổi màu lạ khiến người Thái hoang mang

Nước sông Mekong đổi màu lạ khiến người Thái hoang mang

Nước sông Mekong tại Thái Lan cạn đến mức tới hạn

Nước sông Mekong tại Thái Lan cạn đến mức tới hạn

Sông Mê Công chảy qua Thái-lan tiếp tục khô hạn

Sông Mê Công chảy qua Thái-lan tiếp tục khô hạn

Nước sông Mê Công ở mức thấp báo động

Nước sông Mê Công ở mức thấp báo động

Nguyên nhân nước sông Mekong tại Thái Lan cạn nhanh

Nguyên nhân nước sông Mekong tại Thái Lan cạn nhanh

Mực nước sông Mekong tại Thái Lan vẫn rất thấp

Mực nước sông Mekong tại Thái Lan vẫn rất thấp

Mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất gần 100 năm qua

Mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất gần 100 năm qua