Khai hội Đền Cả và Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại Hà Tĩnh năm 2018

Khai hội Đền Cả và Liên hoan Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại Hà Tĩnh năm 2018

Ninh Binh: Phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 'Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt'

Ninh Binh: Phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 'Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt'

Hầu đồng lên sân khấu

Hầu đồng lên sân khấu

Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát

Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát

Đền Thiên Ứng kêu cứu

Đền Thiên Ứng kêu cứu

Giới thiệu, tôn vinh di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Bắc Ninh

Giới thiệu, tôn vinh di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Bắc Ninh

Gìn giữ bản sắc văn hóa di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Gìn giữ bản sắc văn hóa di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Lễ hội Việt Nam – tìm đường vươn tầm quốc tế

Lễ hội Việt Nam – tìm đường vươn tầm quốc tế

Rước hàng nghìn ngọn đuốc tại Lễ hội Phủ Dầy

Rước hàng nghìn ngọn đuốc tại Lễ hội Phủ Dầy

Phu nhân lãnh đạo GMS tìm hiểu di sản văn hóa, đời sống phụ nữ Việt Nam

Phu nhân lãnh đạo GMS tìm hiểu di sản văn hóa, đời sống phụ nữ Việt Nam

Phu nhân Lãnh đạo GMS thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Phu nhân Lãnh đạo GMS thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Phía sau nét đẹp văn hóa đạo mẫu – 'Hầu Bóng'

Phía sau nét đẹp văn hóa đạo mẫu – 'Hầu Bóng'

Để tín ngưỡng thờ Mẫu thích ứng với xã hội hiện đại

Để tín ngưỡng thờ Mẫu thích ứng với xã hội hiện đại

Thực hành các nghi lễ thờ Mẫu: Tránh biến tướng

Thực hành các nghi lễ thờ Mẫu: Tránh biến tướng

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt - Nhận diện, bảo tồn và phát triển

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt - Nhận diện, bảo tồn và phát triển

Đưa 'hầu đồng' lên sân khấu: Cần thận trọng để tránh biến tướng

Đưa 'hầu đồng' lên sân khấu: Cần thận trọng để tránh biến tướng

Người trong cuộc nói về biến tướng của hầu đồng

Người trong cuộc nói về biến tướng của hầu đồng

Tìm cách để tín ngưỡng thờ Mẫu thích hợp với xã hội hiện đại

Tìm cách để tín ngưỡng thờ Mẫu thích hợp với xã hội hiện đại

'Thủa ấy xứ Đoài' và khát vọng chạm đến khán giả quốc tế

'Thủa ấy xứ Đoài' và khát vọng chạm đến khán giả quốc tế

Cộng đồng cần hiểu đúng giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu

Cộng đồng cần hiểu đúng giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu

UNESCO ghi danh 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt'

UNESCO ghi danh 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt'

Tổ chức nghi lễ 'hầu đồng' tại một số chùa là không đúng

Tổ chức nghi lễ 'hầu đồng' tại một số chùa là không đúng

Hầu đồng diễn xướng lần đầu tiên tại phủ Tây Hồ

Hầu đồng diễn xướng lần đầu tiên tại phủ Tây Hồ

Nhận diện đúng giá trị văn hóa của 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ'

Nhận diện đúng giá trị văn hóa của 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ'