Đình chỉ, thu hồi khẩn cấp Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Đình chỉ, thu hồi khẩn cấp Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Vì sao kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị đình chỉ lưu hành?

Vì sao kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị đình chỉ lưu hành?

Xài Vaseline SH không 'date' của HMP Sơn Hải... hại da thế nào?

Xài Vaseline SH không 'date' của HMP Sơn Hải... hại da thế nào?

Thu hồi khẩn lô sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Thu hồi khẩn lô sản phẩm kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Đình chỉ lưu hành kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Yêu cầu thu hồi khẩn cấp kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Yêu cầu thu hồi khẩn cấp kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành, thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Đình chỉ lưu hành, thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị cháy nhà

Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị cháy nhà

Người tiêu dùng 'tẩy chay' sản phẩm Kem sạch nám – tàn nhang, đồi mồi Hảo Sâm

Người tiêu dùng 'tẩy chay' sản phẩm Kem sạch nám – tàn nhang, đồi mồi Hảo Sâm