'The Platform' - ẩn dụ xã hội đằng sau chuyện 'miếng ăn là miếng nhục'

'The Platform' - ẩn dụ xã hội đằng sau chuyện 'miếng ăn là miếng nhục'

Vốn ra mắt từ 2019, nhưng phải đến khi xuất hiện trên hệ thống Netflix, tác phẩm kinh dị Tây Ban Nha mới...
Chó rừng và linh cẩu xâu xé mồi của sư tử

Chó rừng và linh cẩu xâu xé mồi của sư tử

Nàng dâu phẫn uất mẹ chồng vì phần cơm thừa canh cặn

Nàng dâu phẫn uất mẹ chồng vì phần cơm thừa canh cặn

Thấy vợ ngày càng gầy gò, chồng tôi về sớm một bữa để tìm hiểu, vừa thấy mâm cơm mẹ để dành liền kéo tôi ra khỏi nhà ngay lập tức

Thấy vợ ngày càng gầy gò, chồng tôi về sớm một bữa để tìm hiểu, vừa thấy mâm cơm mẹ để dành liền kéo tôi ra khỏi nhà ngay lập tức

Hà Nội: Phạt 196 hộ tái đàn lợn không đúng quy định

Hà Nội: Phạt 196 hộ tái đàn lợn không đúng quy định

Nàng dâu chê mâm cơm mẹ chồng để phần 'không muốn nuốt', phản ứng của dân mạng mới là điều bất ngờ

Nàng dâu chê mâm cơm mẹ chồng để phần 'không muốn nuốt', phản ứng của dân mạng mới là điều bất ngờ

'Người nhà nước' mà sống xa hoa, lãng phí, dân sẽ nghĩ gì?

'Người nhà nước' mà sống xa hoa, lãng phí, dân sẽ nghĩ gì?

Chuyện con lợn con gà và nhà thống kê học

Chuyện con lợn con gà và nhà thống kê học

Bài 4: Lỗ đơn lỗ kép, người nuôi lợn tính kế 'treo chuồng'

Bài 4: Lỗ đơn lỗ kép, người nuôi lợn tính kế 'treo chuồng'

Lời kể hãi hùng của một lao động trở về từ xứ người

Lời kể hãi hùng của một lao động trở về từ xứ người