Nửa đêm vác súng K59 bắn trọng thương chủ quán karaoke

Nửa đêm vác súng K59 bắn trọng thương chủ quán karaoke

Nã đạn K59 dằn mặt đối thủ cạnh tranh karaoke

Nã đạn K59 dằn mặt đối thủ cạnh tranh karaoke

Mâu thuẫn kinh doanh, lấy súng K59 bắn dằn mặt đối thủ

Mâu thuẫn kinh doanh, lấy súng K59 bắn dằn mặt đối thủ

Hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ ra đầu thú

Hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ ra đầu thú

Cạnh tranh kinh doanh karaoke, mang súng đến bắn 'dằn mặt' đối thủ

Cạnh tranh kinh doanh karaoke, mang súng đến bắn 'dằn mặt' đối thủ

Mang súng K59 bắn chủ quán karaoke dằn mặt

Mang súng K59 bắn chủ quán karaoke dằn mặt

Vác súng đi bắn đối thủ vì mâu thuẫn trong kinh doanh karaoke

Vác súng đi bắn đối thủ vì mâu thuẫn trong kinh doanh karaoke

Mâu thuẫn kinh doanh karaoke, 2 đối tượng mang súng dằn mặt đối thủ

Mâu thuẫn kinh doanh karaoke, 2 đối tượng mang súng dằn mặt đối thủ

Bắt hai nghi can dùng súng bắn chủ quán karaoke

Bắt hai nghi can dùng súng bắn chủ quán karaoke

Hai đối tượng nổ súng vào nhà dân ra đầu thú

Cay cú vì đối thủ mở quán karaoke, đối tượng mượn súng rồi rủ bạn cùng đi dằn mặt...

Cay cú vì đối thủ mở quán karaoke, đối tượng mượn súng rồi rủ bạn cùng đi dằn mặt...

Gần nửa đêm, nổ súng K59 bắn chủ quán karaoke ở Sầm Sơn

Gần nửa đêm, nổ súng K59 bắn chủ quán karaoke ở Sầm Sơn

'Cay mũi' trong kinh doanh, mượn súng, rủ bạn đi dằn mặt đối thủ

'Cay mũi' trong kinh doanh, mượn súng, rủ bạn đi dằn mặt đối thủ