Mưa lớn 'quần thảo' miền Bắc đến đầu tháng 8

Mưa lớn 'quần thảo' miền Bắc đến đầu tháng 8

Tin bão mới nhất bão số 2 ngày 7/6 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Tin bão mới nhất bão số 2 ngày 7/6 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết 1/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết 1/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa hửng nắng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa hửng nắng

Cuối tuần sau miền Bắc đón đợt rét mạnh, nhiệt độ giảm sâu

Cuối tuần sau miền Bắc đón đợt rét mạnh, nhiệt độ giảm sâu

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Từ 9-14/1, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Từ 9-14/1, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá

Tin bão Tembin mới nhất 23/12: Bão tiến vào biển Đông, giật cấp 13

Tin bão Tembin mới nhất 23/12: Bão tiến vào biển Đông, giật cấp 13

Tin bão số 15 mới nhất ngày 20/12 và dự báo thời tiết các tỉnh 10 ngày tới

Tin bão số 15 mới nhất ngày 20/12 và dự báo thời tiết các tỉnh 10 ngày tới