Cơ hội việc làm mới cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Cơ hội việc làm mới cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Khoảng 7.500 nạn nhân bị mua bán được giải cứu

Khoảng 7.500 nạn nhân bị mua bán được giải cứu

Học tiếng để có cơ hội trúng tuyển làm việc tại Hàn Quốc

Học tiếng để có cơ hội trúng tuyển làm việc tại Hàn Quốc

Từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của nam, nữ tăng mỗi năm 3 – 4 tháng

Từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của nam, nữ tăng mỗi năm 3 – 4 tháng

Mỗi năm, khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện

Mỗi năm, khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện

Sẽ mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua Bưu điện tại 19 tỉnh, thành phố

Sẽ mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp người có công qua Bưu điện tại 19 tỉnh, thành phố

Cải cách chính sách BHXH hướng tới an sinh bền vững

Cải cách chính sách BHXH hướng tới an sinh bền vững