Mức phí qua trạm BOT trên đường xây mới sẽ do nhà đầu tư quyết định

Mức phí qua trạm BOT trên đường xây mới sẽ do nhà đầu tư quyết định

Ban hành Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô

Ban hành Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Thứ trưởng Giao thông nói gì?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Thứ trưởng Giao thông nói gì?

Hội thảo quốc tế về Quản lý thảm họa và rủi ro đường bộ

Hội thảo quốc tế về Quản lý thảm họa và rủi ro đường bộ

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam làm việc với Hiệp hội Xây dựng cầu Nhật Bản

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam làm việc với Hiệp hội Xây dựng cầu Nhật Bản

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Ký thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT

Ký thỏa thuận phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT

Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đường sắt hoạt động

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đường sắt hoạt động

Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác 61 dự án PPP giao thông

Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác 61 dự án PPP giao thông

Hội thảo 'Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng hình thức PPP'

Hội thảo 'Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng hình thức PPP'

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT (Aus4Transport)

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT (Aus4Transport)

Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về đào tạo phi công của Vietnam Airlines

Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về đào tạo phi công của Vietnam Airlines

Bộ Giao thông vận tải làm rõ việc tuyển chọn phi công của Vietnam Airlines

Bộ Giao thông vận tải làm rõ việc tuyển chọn phi công của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines chưa báo cáo bộ GTVT về tiêu cực đào tạo phi công

Vietnam Airlines chưa báo cáo bộ GTVT về tiêu cực đào tạo phi công

Hàng loạt lãnh đạo đường sắt bị phê bình nghiêm khắc để tai nạn xảy ra dồn dập

Hàng loạt lãnh đạo đường sắt bị phê bình nghiêm khắc để tai nạn xảy ra dồn dập

Thí điểm Grab – Uber bị 'tố' có nhiều khuất tất, Bộ GTVT nói gì?

Thí điểm Grab – Uber bị 'tố' có nhiều khuất tất, Bộ GTVT nói gì?

Bác tin lùi tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bác tin lùi tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành