Không chậm trễ hơn nữa trong cổ phần hóa, thoái vốn

Không chậm trễ hơn nữa trong cổ phần hóa, thoái vốn

Đang có những thay đổi về cơ chế, chính sách tác động trực tiếp tới thị trường mua bán, sáp nhập (M&A)...