Nóng: Bộ Công thương đề nghị tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ

Nóng: Bộ Công thương đề nghị tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ

Bộ Công thương đề nghị tạm dừng các dự án thủy điện nhỏ dù đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng.
Rà soát, có thể áp dụng hình phạt bổ sung với thủy điện Thượng Nhật

Rà soát, có thể áp dụng hình phạt bổ sung với thủy điện Thượng Nhật

Thủy điện tích 'bom nước' trái phép ở Huế: Bao nhiêu hecta rừng bị ảnh hưởng?

Thủy điện tích 'bom nước' trái phép ở Huế: Bao nhiêu hecta rừng bị ảnh hưởng?

Bộ TN-MT bác đề nghị thu hồi giấy phép của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ TN-MT bác đề nghị thu hồi giấy phép của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ TN-MT phản hồi kiến nghị tước giấy phép Thượng Nhật

Bộ TN-MT phản hồi kiến nghị tước giấy phép Thượng Nhật

Điều rất đáng sợ!

Điều rất đáng sợ!

Thủy điện Buôn Kuốp xả lũ: Nếu sai... thu hồi giấy phép như Thượng Nhật?

Thủy điện Buôn Kuốp xả lũ: Nếu sai... thu hồi giấy phép như Thượng Nhật?

Sau khi bị thu hồi giấy phép, thủy điện Thượng Nhật hoạt động như thế nào?

Sau khi bị thu hồi giấy phép, thủy điện Thượng Nhật hoạt động như thế nào?

Huế: 'Lơ' chỉ đạo phòng chống thiên tai, thủy điện Thượng Nhật còn chậm trễ đền bù

Huế: 'Lơ' chỉ đạo phòng chống thiên tai, thủy điện Thượng Nhật còn chậm trễ đền bù

Quan hệ chằng chịt của lãnh đạo thủy điện Thượng Nhật vừa bị rút giấy phép

Quan hệ chằng chịt của lãnh đạo thủy điện Thượng Nhật vừa bị rút giấy phép

Bộ Công Thương 'ghi điểm' khi 'đóng cửa' thủy điện Thượng Nhật, nhưng...

Bộ Công Thương 'ghi điểm' khi 'đóng cửa' thủy điện Thượng Nhật, nhưng...

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động phát điện với Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động phát điện với Thượng Nhật

Chính thức thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật

Chính thức thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép hoạt động

Thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép hoạt động

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Chống lệnh, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Chống lệnh, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Phạt 130 triệu đồng, thu hồi giấy phép của Thủy điện Thượng Nhật

Phạt 130 triệu đồng, thu hồi giấy phép của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Tiến trình thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Tiến trình thu hồi giấy phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương chính thức thu hồi giấy phép của thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương chính thức thu hồi giấy phép của thủy điện Thượng Nhật

Hai lần chống lệnh trung ương, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Hai lần chống lệnh trung ương, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Phạt chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật 500 triệu đồng

Phạt chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật 500 triệu đồng

Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Phạt 500 triệu đồng thủy điện Thượng Nhật tích 'bom nước' giữa bão lũ

Phạt 500 triệu đồng thủy điện Thượng Nhật tích 'bom nước' giữa bão lũ

Xử phạt 500 triệu đồng đối với thủy điện bất tuân công điện chống bão

Xử phạt 500 triệu đồng đối với thủy điện bất tuân công điện chống bão

Khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, vận hành Thủy điện Thượng Nhật

Khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, vận hành Thủy điện Thượng Nhật

Bức xúc tình tiết tăng nặng hành vi vi phạm của thủy điện Thượng Nhật

Bức xúc tình tiết tăng nặng hành vi vi phạm của thủy điện Thượng Nhật

Tích nước trái phép, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Tích nước trái phép, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Phạt 500 triệu đồng thủy điện Thượng Nhật tích 'bom nước' giữa bão lũ

Phạt 500 triệu đồng thủy điện Thượng Nhật tích 'bom nước' giữa bão lũ

Nếu vi phạm sẽ thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của thủy điện Thượng Nhật

Nếu vi phạm sẽ thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của thủy điện Thượng Nhật

Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu

Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu

Tích nước trái phép mùa mưa lũ, thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Tích nước trái phép mùa mưa lũ, thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Che giấu vi phạm, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Che giấu vi phạm, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật bị phạt 500 triệu đồng

Phạt 500 triệu đồng đối với thủy điện tích nước trái phép ở Huế

Phạt 500 triệu đồng đối với thủy điện tích nước trái phép ở Huế