Tổng Công ty Sông Đà sắp thoái vốn tại 2 công ty thủy điện

Tổng Công ty Sông Đà sắp thoái vốn tại 2 công ty thủy điện

Sông Đà thoái 216.000 cổ phần tại Thủy điện Hồ Bốn

Sông Đà thoái 216.000 cổ phần tại Thủy điện Hồ Bốn

Tổng công ty Sông Đà sắp thoái vốn khỏi công ty thủy điện thua lỗ của Bitexco

Tổng công ty Sông Đà sắp thoái vốn khỏi công ty thủy điện thua lỗ của Bitexco

Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại 2 thủy điện Hồ Bốn và Nậm Mức

Sông Đà thu hàng trăm tỷ từ thoái vốn Thủy điện Hương Sơn

Sông Đà thu hàng trăm tỷ từ thoái vốn Thủy điện Hương Sơn

Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá cổ phần tại 2 nhà máy thủy điện

Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá cổ phần tại 2 nhà máy thủy điện