Vụ Thủy điện bỏ rơi dân trong khô hạn: Phải bồi thường cho dân

Vụ Thủy điện bỏ rơi dân trong khô hạn: Phải bồi thường cho dân

Sau khi báo đăng tải thông tin 'Thủy điện bỏ rơi dân trong khô hạn', nhà chức trách địa phương cùng chủ đầu...
Thủy điện của gia đình phó giám đốc sở gây họa: Đắp đê quây nhưng chưa thay đổi… dòng chảy!?

Thủy điện của gia đình phó giám đốc sở gây họa: Đắp đê quây nhưng chưa thay đổi… dòng chảy!?

Khắc phục tình trạng trạm bơm thiếu nước do thi công thủy điện ở Đắk Nông

Khắc phục tình trạng trạm bơm thiếu nước do thi công thủy điện ở Đắk Nông

Làm rõ thủy điện của gia đình phó giám đốc sở gây họa cho lúa

Làm rõ thủy điện của gia đình phó giám đốc sở gây họa cho lúa

Thủy điện Chư Pông Krông gây họa cho lúa

Thủy điện Chư Pông Krông gây họa cho lúa

Khắc phục việc thiếu hụt nước sản xuất do thi công thủy điện

Khẩn trương xử lý việc trạm bơm hụt nước do thi công thủy điện

Khẩn trương xử lý việc trạm bơm hụt nước do thi công thủy điện

Thủy điện của vợ PGĐ Sở nắn dòng: 'Nắn đi đâu?'

Thủy điện của vợ PGĐ Sở nắn dòng: 'Nắn đi đâu?'

Thủy điện biến đổi dòng chảy khiến hàng trăm ha lúa bị thiếu nước

Thủy điện biến đổi dòng chảy khiến hàng trăm ha lúa bị thiếu nước

Đắk Nông: Khắc phục việc thiếu hụt nước sản xuất do thi công thủy điện

Đắk Nông: Khắc phục việc thiếu hụt nước sản xuất do thi công thủy điện

Nạo vét thi công thủy điện, cả trăm ha lúa thiếu nước

Nạo vét thi công thủy điện, cả trăm ha lúa thiếu nước