Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn về công tác cải cách hành chính

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn về công tác cải cách hành chính

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Phổ biến nội dung các điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Huyện Thiệu Hóa thành lập mới 40 doanh nghiệp

2 cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân

2 cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân

Đưa Luật Hỗ trợ DNNVV thực sự đi vào cuộc sống

Đưa Luật Hỗ trợ DNNVV thực sự đi vào cuộc sống

Sẽ có nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Sẽ có nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Bãi bỏ quy định cấp phép nhập khẩu với xe gắn máy từ 175cm³ trở lên

Bãi bỏ quy định cấp phép nhập khẩu với xe gắn máy từ 175cm³ trở lên

New Delhi làm 'cách mạng' khi đưa dịch vụ công về tận nhà dân

New Delhi làm 'cách mạng' khi đưa dịch vụ công về tận nhà dân

Doanh nghiệp Việt ngày càng teo tóp

Doanh nghiệp Việt ngày càng teo tóp

Bệnh 'đau lưng'

Bộ TT&TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Bộ TT&TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Nhận và trả thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông qua Bưu điện

Nhận và trả thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông qua Bưu điện

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn

Bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn

Chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Gần 95% doanh nghiệp biết đến các FTA Việt Nam tham gia

Gần 95% doanh nghiệp biết đến các FTA Việt Nam tham gia

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 cơ sở tôn giáo

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 cơ sở tôn giáo

TP.HCM: Hơn 800 khu đất cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy

TP.HCM: Hơn 800 khu đất cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Quận Hai Bà Trưng: Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%

Quận Hai Bà Trưng: Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018