Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm, đẩy mạnh hậu kiểm thay vì tiền kiểm

Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm, đẩy mạnh hậu kiểm thay vì tiền kiểm

Phải kiểm soát gắt gao an toàn sinh học quốc gia, an toàn thực phẩm

Phải kiểm soát gắt gao an toàn sinh học quốc gia, an toàn thực phẩm

Không ban hành thủ tục hành chính không cần thiết làm nặng gánh cho doanh nghiệp

Không ban hành thủ tục hành chính không cần thiết làm nặng gánh cho doanh nghiệp

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

Ông Vương Đình Huệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải thực chất

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bộ Y tế phải nỗ lực hơn trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bộ Y tế phải nỗ lực hơn trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

42% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh

42% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tránh cắt thủ tục này lại 'cài cắm' thủ tục khác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tránh cắt thủ tục này lại 'cài cắm' thủ tục khác

Phó thủ tướng: Có đơn vị cắt điều kiện này lại đẻ điều kiện khác

Phó thủ tướng: Có đơn vị cắt điều kiện này lại đẻ điều kiện khác

'Dẹp' nhiều rào cản trong đăng kiểm

'Dẹp' nhiều rào cản trong đăng kiểm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khen Bộ Y tế trong thực hiện cơ chế một cửa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khen Bộ Y tế trong thực hiện cơ chế một cửa

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Bộ Y tế: Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành đúng thời hạn cơ chế một cửa

Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm thủ tục

Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm thủ tục

Tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết trong lĩnh vực giao thông vận tải

Tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết trong lĩnh vực giao thông vận tải

Cải cách thủ tục: Tránh cắt thứ không đáng, cái tày đình lại không cắt

Cải cách thủ tục: Tránh cắt thứ không đáng, cái tày đình lại không cắt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cắt giảm các thủ tục tránh 'cắt lấy được'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cắt giảm các thủ tục tránh 'cắt lấy được'

Gần 150 cán bộ, công chức Lộc Hà được lớp tập huấn về ISO 9001: 2015

Gần 150 cán bộ, công chức Lộc Hà được lớp tập huấn về ISO 9001: 2015

Không để kiểm tra chuyên ngành làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa

Không để kiểm tra chuyên ngành làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa

Quan trọng là sự hài lòng của người dân chứ không phải là thay đổi trên văn bản

Quan trọng là sự hài lòng của người dân chứ không phải là thay đổi trên văn bản

Phó Thủ tướng: Cần tránh 'cắt lấy được' danh mục kiểm tra chuyên ngành

Phó Thủ tướng: Cần tránh 'cắt lấy được' danh mục kiểm tra chuyên ngành

Quyết liệt cải cách thủ tục, góp phần cải thiện môi trường đầu tư

Quyết liệt cải cách thủ tục, góp phần cải thiện môi trường đầu tư

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chấm dứt cảnh danh mục hàng hóa XNK không tiêu chuẩn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chấm dứt cảnh danh mục hàng hóa XNK không tiêu chuẩn

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Thực hiện niêm yết công khai, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính

77 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

77 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tiếp bài trạm trộn bê tông không phép: Chủ đầu tư hứa khắc phục

Tiếp bài trạm trộn bê tông không phép: Chủ đầu tư hứa khắc phục

Mã số định danh - biện pháp tốt để quản lý dân cư

Yên Thủy - Hòa Bình: Hàng loạt tồn tại, khuyết điểm trong quản lý, điều hành

Hơn 1 tháng cuối năm 2018, Bộ Y tế phải kết nối 23 thủ tục vào NSW

Hơn 1 tháng cuối năm 2018, Bộ Y tế phải kết nối 23 thủ tục vào NSW

Lai Châu: Bàn bạc đề án thí điểm hỗ trợ bộ phận một cửa qua Bưu điện

Lai Châu: Bàn bạc đề án thí điểm hỗ trợ bộ phận một cửa qua Bưu điện

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

TP.HCM cung cấp dịch vụ hành chính công trên smartphone

TP.HCM cung cấp dịch vụ hành chính công trên smartphone

Sở Công thương TPHCM công bố ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh

Sở Công thương TPHCM công bố ứng dụng công nghệ trên nền tảng thiết bị thông minh

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Long An tạo đột phá về ba cây và một con ứng dụng công nghệ cao

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp

Hà Tĩnh thành lập mới 883 doanh nghiệp

Hà Tĩnh thành lập mới 883 doanh nghiệp

Ra mắt ứng dụng trên nền tảng thiết bị thông minh

Ra mắt ứng dụng trên nền tảng thiết bị thông minh

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải

Quảng Ninh: Thu hút thêm 271 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu

Quảng Ninh: Thu hút thêm 271 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu

Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018

Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Quận Long Biên-Hà Nội: Tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 100%

Quận Long Biên-Hà Nội: Tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 100%