Ký kết xuất khẩu lao động sang Rumani, lương 1.200 USD

Ký kết xuất khẩu lao động sang Rumani, lương 1.200 USD

Hợp tác lao động và an sinh xã hội giữa Việt Nam - Rumani

Hợp tác lao động và an sinh xã hội giữa Việt Nam - Rumani

Việt Nam - Rumani ký kết hợp tác lao động và an sinh xã hội

Việt Nam - Rumani ký kết hợp tác lao động và an sinh xã hội

Romania: Trận động đất mạnh nhất trong 14 năm

Romania: Trận động đất mạnh nhất trong 14 năm

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp trong lần đầu công du đến Romania

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp trong lần đầu công du đến Romania

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ lần đầu tới Rumani

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ lần đầu tới Rumani

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ công du Rumani

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ công du Rumani

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ lần đầu công du Rumani

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ lần đầu công du Rumani

Romania điều tra cáo buộc cảnh sát bạo lực với người biểu tình

Romania điều tra cáo buộc cảnh sát bạo lực với người biểu tình

80.000 người biểu tình chống tham nhũng biến thành bạo lực ở Romania

80.000 người biểu tình chống tham nhũng biến thành bạo lực ở Romania

Romania: Đụng độ trong biểu tình chống tham nhũng, 450 người bị thương

Romania: Đụng độ trong biểu tình chống tham nhũng, 450 người bị thương

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác hữu nghị với Rumani

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác hữu nghị với Rumani