Khởi sắc hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Khởi sắc hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở Quảng Ninh đã có nhiều khởi sắc, tạo được điểm nhấn...