Những lá thư tình để lại

Những lá thư tình để lại

Lửa cháy 'Thời tôi sống'

Lửa cháy 'Thời tôi sống'

'Thời tôi sống': Cái nhìn nhân văn, đa chiều, điềm tĩnh về chiến tranh

'Thời tôi sống': Cái nhìn nhân văn, đa chiều, điềm tĩnh về chiến tranh

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

'Thời tôi sống'– Những trang nhật ký chiến tranh vượt xa cuốn sách của một thời

Xuất bản cuốn 'Thời tôi sống' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Xuất bản cuốn 'Thời tôi sống' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

'Thời tôi sống': Rung động và ám ảnh của Trần Mai Hạnh

'Thời tôi sống': Rung động và ám ảnh của Trần Mai Hạnh