Thạo KDênh Vàng và 60.000 viên ma túy tổng hợp bị BĐBP Hà Tĩnh hốt gọn như thế nào?

Thạo KDênh Vàng và 60.000 viên ma túy tổng hợp bị BĐBP Hà Tĩnh hốt gọn như thế nào?

Bắt hai người nước ngoài vận chuyển 600.000 viên ma túy, 36 bánh heroin vào Việt Nam

Bắt hai người nước ngoài vận chuyển 600.000 viên ma túy, 36 bánh heroin vào Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

'Cõng' 60.000 viên ma túy vượt biên

'Cõng' 60.000 viên ma túy vượt biên

Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy

Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

Bắt người Lào vận chuyển 60 ngàn viên hồng phiến vào Hà Tĩnh

Bắt người Lào vận chuyển 60 ngàn viên hồng phiến vào Hà Tĩnh

Bắt 60.000 viên ma túy tổng hợp băng rừng từ Lào vào Việt Nam

Bắt 60.000 viên ma túy tổng hợp băng rừng từ Lào vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6 vạn viên ma túy về Việt Nam

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6 vạn viên ma túy về Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy vùng biên

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy vùng biên

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy

Xuyên rừng bắt đối tượng mang 60.000 viên ma túy

Xuyên rừng bắt đối tượng mang 60.000 viên ma túy

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ kẻ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ kẻ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Nghi phạm người Lào bị bắt khi cắt rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy

Nghi phạm người Lào bị bắt khi cắt rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy

Nam thanh niên người Lào nhập cảnh lậu cùng 6 vạn viên ma túy

Nam thanh niên người Lào nhập cảnh lậu cùng 6 vạn viên ma túy

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt đối tượng đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt đối tượng đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Phục bắt gã người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

Phục bắt gã người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

9x quốc tịch Lào ôm 60.000 viên hồng phiến vào Việt Nam tiêu thụ

9x quốc tịch Lào ôm 60.000 viên hồng phiến vào Việt Nam tiêu thụ

Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt quả tang đối tượng người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

'Cắt rừng' bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6 vạn viên ma túy

'Cắt rừng' bắt đối tượng người Lào vận chuyển 6 vạn viên ma túy

Nóng: Bắt thanh niên Lào mang 60.000 viên hồng phiến vào Việt Nam

Nóng: Bắt thanh niên Lào mang 60.000 viên hồng phiến vào Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt quả tang đối tượng người Lào khi đang băng rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt quả tang đối tượng người Lào khi đang băng rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy vào Việt Nam