Đường sắt giảm mạnh giá vé nhiều mác tàu sau cao điểm hè

Đường sắt giảm mạnh giá vé nhiều mác tàu sau cao điểm hè

Đường sắt tiếp tục áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu để thu hút thêm hành khách sau cao điểm hè...